برگزاری دوره کارگاهی ” مدلسازی حوادث با نرم افزار PHAST” در دانشگاه صنعتی شریف

در تاریخ 28 الی 30فروردین ماه دوره آموزشی ” مدلسازی حوادث با نرم افزار PHAST” به صورت کارگاهی توسط مرکز طراحی فرایند، ایمنی و کاهش ضایعات در دانشگاه صنعتی شریف برگزار […]

دوره آموزشی شناسایی مخاطرات با روش HAZOP

مرکز طراحی فرآیند، ایمنی و کاهش ضایعات دانشگاه صنعتی شریف(CPSL) در تاریخ 2 الی 4 اسفند ماه سال جاری اقدام به برگزاری دوره آموزشی شناسایی مخاطرات با روش HAZOP  توسط جناب آقای مهندس وحید هاشمی می‌نماید. هزینه این دوره با […]

سیستم های اعلام حریق و نشت گازF&G

مرکز طراحی فرآیند، ایمنی و کاهش ضایعات دانشگاه صنعتی شریف(CPSL) در تاریخ 20تا 22 دی ماه سال جاری اقدام به برگزاری دوره آموزشی سیستم های اعلام حریق و نشت گازF&G  توسط جناب آقای مهندس احسان صادقی می‌نماید. هزینه این […]