ّبرگزاری دوره رفتار شناسی آتش های صنعتی و اطفاء حریق مخازن

برگزاری دوره آموزشی رفتار شناسی آتش های صنعتی و اطفاء حریق مخازن به صورت ترکیبی از تجربه صنعتی و دانشگاهی مدرسین بوده است. جناب آقای مهندس امیر حسین راد دانشجوی دکترای […]

برگزاری کارگاه آموزشی “مدلسازی حوادث با نرم‌افزار PHAST”

در تاریخ 28 الی 30 فروردین ماه اولین دوره تقویم آموزشی نیمسال اول مرکز طراحی فرایند، ایمنی و کاهش ضایعات CPSL در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. مدرس  کارگاه آموزشی […]

دوره آموزشی رفتار شناسی آتش‌های صنعتی و اطفاء حریق مخازن و مدیریت ایمنی فرایند PSM الگوی CCPS (از پیش ممیزی تا استقرار)

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، مرکز طراحی فرآیند، ایمنی و کاهش ضایعات دانشگاه صنعتی شریف(CPSL) اقدام به برگزاری دورهای زیر در محل دانشگاه صنعتی شریف می نماید.   دوره آموزشی مدرس […]