شنبه 7 آذر 1394
شناسه كاربري: 
كلمه عبور: 
فرم دريافت شناسه كاربري
شناسه و يا رمز خود را فراموش كرده‌ام

 

 
  سخنرانان کلیدی ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE


          
Universitat
Politecnica
de Catalunya
TU Delft
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی تهران
دانشگاه صنعتی شریف 
مشاور رئیس جمهور
دانشگاه صنعتی شریف

 

رئیس دانشگاه صنعتی    شریف

           
       
معاون پژوهشی و فناوری
دانشگاه صنعتی شریف
مدیرعامل
 شرکت هلدینگ خلیج فارس
دانشگاه صنعتی شریف


اطلاعیه مهم:

با توجه به درخواست تعدادی از شرکت کنندگان و ارائه دهندگان مقاله، زمان ارسال مقاله 

              تا 15 آذر 1394 تمدید گردید.


ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریتHSE

با بهره گیری از تجربیات برگزاری پنج دوره همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE در اسفندماه 1384، 1386 ، 1388 ، 1390 و 1392استقبال چشمگیر جامعه صنعتی و دانشگاهی از این حرکت، مرکز طراحی فرایند، ایمنی و کاهش ضایعات دانشگاه صنعتی شریف اقدام به برگزاری ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریتHSE در اسفندماه 1394 می‌نماید.

نقش کليدی ايمني در صنعت به عنوان عاملي براي مصون نگاه داشتن انسانها، سرمايه و محيط پيرامون از آسيب و نيز تأمين منافع اقتصادي صنعت با جلوگيري از قطع توليد در اثر حوادث، بر هيچ صاحب نظري پوشيده نيست. در کشور ما نيز با توجه به رشد روزافزون فعاليت هاي صنعتي و با توجه به گستردگي طيف صنايع فعال در کشور، از قبيل صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، صنايع معدني، صنايع سنگين، صنايع دفاعي، خودروسازي و صنايع غذايي از منظرهاي گوناگون مي توان به مقوله ايمني در صنعت پرداخت. با توجه به سرمايه گذاري هاي هنگفت در اين زمينه ها و از آنجا که در هيچ مقطعي از عمر صنعتي كشورمان تا به امروز، اين تعداد پروژه‌هاي فعال همزمان در حال ساخت و اجرا نبوده است، توجه به ايمني و برقراري نظام مدیریت HSE از اولویت بالایی برخوردار است.

 

 

حمایت کنندگان ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

 

   


 شرکت پتروشیمی لاله


شرکت نفت فلات قاره
شرکت نفت فلات قاره
 شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
شرکت صنایع پتروشیمی ایران
 شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران
سازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت 
 شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی   شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی گاز ایران
 شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت ملی نفت ایران
شرکت پتروشیمی مارون 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       حمایت کنندگان پنجمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE          

                           

 شرکت طراحی و مهندسی

صنایع انرژِی

Total

شرکت نفت فلات قاره
شرکت نفت و گاز اروندان

  


 

 
شرکت پتروشیمی لاله 
 

ندا گستر ایمنی

 


 


 حمایت کنندگان چهارمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE


شرکت پتروشیمی شازند

Total

 

 

شرکت طراحی و مهندسی
صنایع انرژِی


ندا گستر ایمنی


شرکت پتروشیمی لاله


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مرودشت
 


 
 
حامیان رسانه ای چهارمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE 
حامیان علمی و تخصصی چهارمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE 

حمایت کنندگان سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE 

Total

شرکت نفت فلات قاره
شرکت نفت فلات قاره

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
شرکت صنایع پتروشیمی ایران

شرکت ملی نفت ایران
سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت

 


شرکت طراحی و مهندسی
 صنایع انرژی


شرکت پتروشیمی شازند


 مهراس ایمنداروگر

حامیان رسانه ای سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE ماهنامه تخصصی، علمی، آموزشی
روزنامه خبر روزنامه همشهری