چهارشنبه 15 مهر 1394
شناسه كاربري: 
كلمه عبور: 
فرم دريافت شناسه كاربري
شناسه و يا رمز خود را فراموش كرده‌ام

 

 
  سخنرانان کلیدی ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE


Prof. Joaquim Casal 
Universitat Politecnica
de Catalunya
 
Prof. Genserik Reniers 
TUDelft


 
مهندس عادل نژاد سلیم
مدیرعامل
 شرکت هلدینگ خلیج فارس

 
دکتر تقی احمدیان     
دانشگاه صنعتی شریفدکتر منصور آذری
دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی تهران
 
 
دکتر مسعود نیلی
دانشگاه صنعتی شریف 
مشاور رئیس جمهوردکتر داود رشتچیان
دانشگاه صنعتی شریف

 


دکتر محمود فتوحی
رئیس دانشگاه صنعتی شریف

ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریتHSE

با بهره گیری از تجربیات برگزاری پنج دوره همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE در اسفندماه 1384، 1386 ، 1388 ، 1390 و 1392استقبال چشمگیر جامعه صنعتی و دانشگاهی

 از این حرکت، مرکز طراحی فرایند، ایمنی و کاهش ضایعات دانشگاه صنعتی شریف اقدام به برگزاری ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE در اسفندماه 1394 مینماید

نقش کليدي ايمني در صنعت به عنوان عاملي براي مصون نگاه داشتن انسانها، سرمايه و محيط پيرامون از آسيب و نيز تأمين منافع اقتصادي صنعت با جلوگيري از قطع توليد در اثر حوادث، بر هيچ صاحب نظري پوشيده نيست. در کشور ما نيز با توجه به رشد روزافزون فعاليت هاي صنعتي و با توجه به گستردگي طيف صنايع فعال در کشور، از قبيل صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، صنايع معدني، صنايع سنگين، صنايع دفاعي، خودروسازي و صنايع غذايي از منظرهاي گوناگون مي توان به مقوله ايمني در صنعت پرداخت. با توجه به سرمايه گذاريهاي هنگفت در اين زمينه ها و از آنجا که در هيچ مقطعي از عمر صنعتي كشورمان تا به امروز، اين تعداد پروژه‌هاي فعال همزمان در حال ساخت و اجرا نبوده است، توجه به ايمني و برقراري نظام مديريت HSE از اولويت بالايي برخوردار است

ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

11-13 اسفند 1394

محورهای علمی

تاریخهای کلیدی

راهنمای ثبت نام


کارگاه های آموزشی


 

 

حمایت کنندگان ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

 

   


 شرکت پتروشیمی لاله


حمایت کنندگان پنجمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE          

                           

 شرکت طراحی و مهندسی

صنایع انرژِی

Total

شرکت نفت فلات قاره
شرکت نفت و گاز اروندان

  


 

 
شرکت پتروشیمی لاله 
 

ندا گستر ایمنی

 


 


 حمایت کنندگان چهارمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE


شرکت پتروشیمی شازند

Total

 

 

شرکت طراحی و مهندسی
صنایع انرژِی


ندا گستر ایمنی


شرکت پتروشیمی لاله


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مرودشت
 


 
 

حامیان رسانه ای چهارمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE 

حامیان علمی و تخصصی چهارمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE 


حمایت کنندگان سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE 

Total

شرکت نفت فلات قاره
شرکت نفت فلات قاره

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
شرکت صنایع پتروشیمی ایران

شرکت ملی نفت ایران
سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت

 


شرکت طراحی و مهندسی
 صنایع انرژی


شرکت پتروشیمی شازند


 مهراس ایمنداروگر


حامیان رسانه ای سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE ماهنامه تخصصی، علمی، آموزشی
روزنامه خبر روزنامه همشهری